Επικαιρότητα:

Το μυστικό του North Evia - Samos Pass: Νέες αιτήσεις στο gov.gr

22 Αυγ. 2022 - 08:29 | Ταξίδια
Το μυστικό του North Evia - Samos Pass: Νέες αιτήσεις στο gov.gr

Περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα χρήματα από τον Αύγουστο δίνει το North Evia - Samos Pass, στη Φάση 3 που ξεκινά στις 25 Αυγούστου. Στον καινούριο γύρο θα ισχύσουν νέα δεδομένα και αλλαγές με βασικότερη, ότι θα δοθούν πιο πολλά voucher, αφού θα διατεθούν και όσα δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιούχους τον Ιούλιο. Συνολικά, λοιπόν, θα μπορείτε να κάνετε αίτηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για 150 και 300 ευρώ για διακοπές στη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο αντίστοιχα, για περισσότερες από 13.800 κάρτες.

Ακόμη και αυξημένο, ωστόσο, το πρόγραμμα για voucher διακοπών αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις διακοπές του Σεπτεμβρίου. Παρότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και η πλατφόρμα θα παραμείνει έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, μάλλον -όπως έγινε και στις Φάσεις 1 και 2- δεν αποκλείεται να δοθούν οι επιταγές μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Επομένως, καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να μπουν να κάνουν την αίτησή τους με το άνοιγμα της πλατφόρμας, προκειμένου να εξασφαλίσουν το voucher, με τα οποία μπορούν να καλύψουν δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές.

Κριτήρια και δικαιούχοι για το North Evia - Samos Pass
Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την προμήθεια κάρτας, όμως δεν θα πρέπει να είστε κάτοικος των περιοχών αλλά επισκέπτης, αφού στόχος είναι η στήριξη των πληγεισών περιοχών.

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και
ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Ποιοι «κόβονται» από το voucher διακοπών
Δεν μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν επιλεχθεί ως:

Δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
Δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 2022 καθώς και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99).
Δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πού και πώς κάνετε αίτηση για τις επιταγές 150 και 300 ευρώ
Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ, επιλέγετε το Evia Samos Pass και βάζει τους κωδικούς του Taxisnet.
Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του μεταξύ Σάμου και Βόρειας Εύβοιας.
Κατόπιν, δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα ενεργοποιηθεί, εφόσον εγκριθεί η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.
Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.